Start
CV   
Uppdrag 
Företagsinfo

CV för Nils Kilander

Hej, jag h
eter Nils och är född 1957 i Göteborg och uppvuxen i Skövde.
Bor idag i Partille med min fru, pojke och lilla flicka i en villa.

Jag brinner för IT, energiteknik och skog.
I grunden är jag civilingenjör i energiteknik med reglering och har ett genuint teknikintresse. Genom olika anställningar har detta och IT med automation i processindustrin skapat mina yrkesmässiga erfarenheter.

Skogen och dess träd med skogsbruk är näst efter familjen det som sprider mest glädje på fritiden. Människan, naturen och hur hon, han, den mår har blivit allt viktigare för mig. Naturvård och intresse för politik finns, om det blir tid över, liksom idéer för huset.

Anställningar mm.

99 -

Kilander IT-konsult,    IT-konsult

99

IM Krook Consulting AB, 4mån,    IT-konsult 

99

PreemRaffinaderiAB,    Ansvarig År2000, Kundansvarig Out-sourcing

97 – 98

Preem Raffinaderi AB,    IT-samordnare

95 – 96

Preem Raffinaderi AB,    Tf IT-samordnare

90 -  95

Honeywell AB,   Projektledare

90 

BP Engineering London, 2 mån,    Specialanpassning av standardsystem

89  

BP Refinery Grangemouth Skottland, 6mån,    Utvärderingsarbete

83 – 90

BP Raffinaderi AB (numera Preem Raffinaderi),    Reglering och processteknik

78 – 83

Chalmers tekniska Högskola,    Examen energiteknik

77 - 78

AB Atomenergi Ranstadsverket,    Operatör

77  

Militärtjänstutbildning, avslutad 13 mån

Grundutbildning
  Civilingenjör, Energiteknisk linje 78-83
  Gymnasium, Maskinteknisk linje 73-76

Plattformar
  Beckman Labdatasystem
  Oracle DBA
  Ericsson MD110 DNA Televäxelsystem
  Datakommunikation, AU-system
  Nätverk och datakommunikation, Internet Academy
  Honeywell, DCS-system
  MS Windows


DA-frågor
  Diplomerad dataarkitekt/ dataadministratör, IRM
  Objektmodulering, IRM
  Processmodulering, IRM
  Business Moduler, IFS

Projekt

  Upplärning central IT-samordnare 95-96
  Projektledare, att lyckas som IT-beställare
  Contract Management Training, Honeywell
  Presentationsteknik

Datasäkerhet

  IT-incidenthantering, åtgärder mot dataintrång och skydd av IT-system
  Computer Forensics

Program/språk

  Frontpage98
  Oracle SQL/SQL plus
  VAX/VMS grundkurs
  Sperry Univac grundkurs
  Honeywell Special Sensor Training (papperskvalitéer)
  Honeywell PC network manager
  Honeywell AM implementering
  Honeywell PM/CL programmering
  Honeywell US implementering
  Honeywell 4500 process computer, total engineer
  mm.

Processtyrning/ Processkunskap

  Advanced Control cource, Icotron
  Computer control application cource, Pro Control USA
  Destillation optimisation (BP)
  Process Control, training corce C, KBC Process Automation
  Compressor training seminar, BP
  Destillation, design, operation and control
  Heat recovery network design, Linnhoff England

 
 

     Kilander IT-konsult
               Adress:  Malmvägen 8, 433 61 Sävedalen
   Besöksadress:  Rullagergatan 9, Nya Kulan (SKF), 415 26 Göteborg
                    
tele:  031  336 8337   
                  mobil:  070  3235 137
                      fax:  031 340 8633
                E-post:  
nils@kilit.se
            hemsida:   www.kilit.se

         

 
Yes, that is exactly how costly replica watches uk tend to be. This particular infant benefits regarding 15k being an unique making it not really a inexpensive item but nonetheless it is among the fake rolex sale can make. Face appears genuine as well as becoming among the old variations from the Overseas selection it is fairly well-liked and individuals understand of the usb ports once they glimpse this. After all cartier replica uk perform plus some nevertheless do not, you astonished associated with the number of individuals have not heard about look-alike wrist watches however and they're going to believe that this particular rolex replica sale is actually incredible. It's a great item without a doubt as well as knowing how you can perform by using it as well as locking mechanism the actual mere seconds hands from 12 o'clock your own hublot replica uk associated with moving this to have an unique improve a great deal. Just about all iced-out look-alike view. Quite a these types of infants close to and so i wish a person men will cherish this particular phony view movie evaluation.