Start
CV   
Uppdrag 
Företagsinfo


Välkommen till Kilander IT !


Kilander IT sysslar med IT och processautomation och helheten inom detta. Arbetar p?uppdrag. Kan hjälpa dig med tex. programmering av styrsystem, webbsidor, IT- och automationsstruktur, uppgraderingar, dataarkitektur, nätverk, säkerhet, processkunskap, reglering. 
Inget uppdrag är för litet.

Exempel p?Uppdragsformer:

Problemlösning - idéer - förbättringar - utredningar
Support             - regelbundna eller punktinsatser
Projekt                 - stöd - administration - ledning

Genomförande, uppföljning, dokumentation och utbildning.


Erfarenhet från:
 - Raffinaderi- och kemiindustri
 - Projekt och systemkunskap
 - IT-samordning
 - Papper- och massaindustri
 - out-sourcing
 - mm

 

 
 

Jag är glad om du blir intresserad. 
Hör av dig, ring eller maila.
Bjuder p?ett besök och en förutsättningslös diskussion eller problembeskrivning.
Ögon utifrån, med andra erfarenheter, tillför alltid något nytt.


       Nils
    IT-makare 

 
 

 

Finns alltid med omtanke tillhands för mina kunder.

    Nils Kilander
  Kilander IT-konsult

            Adress:  Malmvägen 8, 433 61 Sävedalen
  Besöksadress:  Rullagergatan 9, Nya Kulan (SKF), 415 26 Göteborg
                
tele:  031  336 83 37   
               mobil:  070  32 35 137
                   fax:  031 340 86 33
              E-post:  
nils@kilit.se
 
          hemsida:  www.kilit.se

Senast uppdaterad  2005-08-08 // Nils